ХНХЯ-ны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2022 оны аравдугаар сарын Нийгмийн даатгалын сангийн санхүүжилтийн зарцуулалтын статистик мэдээллийг гаргажээ. Монгол Улсын хэмжээнд 53988 ажил олгогч НДШ төлж байна. 

  • Албан журмын даатгал төлөгч- 1035291
  • Сайн дурын даатгуулагчийн тоо- 152160 байна.

Өнгөрсөн аравдугаар сард:

НДС-гийн орлого- 2 их наяд 838 сая төгрөг
НДС-гийн зарлага- 2 их наяд 746 сая төгрөг