ЭМД-ын шимтгэлээ И-Баримт гар утасны аппликейшнээр төлөх боломжтой бөгөөд таны төлсөн шимтгэл 10-15 минутад баталгааждаг.
Тэгвэл 2024 оны 4 дүгээр сарын 13-наас 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 15 цагийн байдлаар 9,366 иргэн, 10,039 удаагийн гүйлгээгээр нийт 666,3 сая төгрөгийн шимтгэлийг ИБАРИМТ аппликейшнээр төлжээ.