“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газраас “Хүний нөөцийн хөгжлийн цогц хөтөлбөр”-ийг 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж байна