Баянзүрх дүүргийн 55 дугаар сургууль 150 орчим багш ажилтантай 500 орчим сурагчтай. Хоёр ээлжээр хичээллэдэг. Хүн ам олонтой дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг учир бусад сургуулиудаас хүүхдийн тоо харьцангуй олон байна. Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа бусад сургуулиуд 9 жилийн боловсрол олгодог бол 55 дугаар сургууль 12 жилийн тогтолцоотой гэдэг бас нэг онцлог бий.

Тус сургууль ерөнхий боловсрол олгохоос гадна мэргэжлийн чиг баримжаа олгох чиглэлд түлхүү анхаардаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын тухайд төдийлөн олон хүүхэд их дээд сургуульд элсээд байдаггүй. Тиймээс энгийн, өөрийнх нь аюулгүй байдал болон чадамжид нийцсэн хөлдөлмөр эрхэлдэг болгох чиглэлд анхаарч байна. Тиймээс ахлах ангийн 43 сурагч зочид буудлын өрөөний үйлчилгээ, талх нарийн боов, цэцэрлэгч, ногоочин гэсэн чиглэлээр мэргэжлийн чиг баримжаа олж авч байгаа юм.

Боловсролын багц хуулийн шинэчлэлээр сурагч бүр 12 жилийн боловсрол заавал эзэмшихээр хуульчилсан. Тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгож байгаа сургуулиудыг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэх, ингэхдээ ахлах ангийн гурван жилд нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, төгсөөд өөрт торхисон хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нь бүрдүүлэх чиглэлд бодлогын арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэж байна.

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмнө нь бол тусгай гэж нэрлэж байсан 6 сургуулийн хувьд дан ганц төсвийн хөрөнгө оруулалтаар асуудлуудаа шийдвэрлэх боломж хомс байсан учир гадаад улс орнууд, олон улсын байгууллагад төсөл бичиж цахилгаан шат, заслын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааг тохижуулах зэргээр орчин бүрдүүлсэн тохиолдол олон байна.

Цаашид нэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчидтай ажиллаж байгаа сургуулийн орчин нөхцөл, багш ажилтнуудын цалин хөлс, нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэхээр болов гэж Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас мэдээллээ.