Нулимсны замын шинжилгээний 70 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө.

ЭМДЕГ-ын даргын 2022 оны "Жагсаалт батлах тухай" А/53-р тушаалаар нүдний эмгэгийн багажийн оношилгооны нулимсны замын шинжилгээг 30 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд үүний 30 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлнө.
 
Харин ЭМД-ын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэдийн өндөр өртөгтэй оношилгооны зардлыг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна.
 
"Өндөр өртөгтэй оношилгоо, шинжилгээний жагсаалт"
 
 
Дээрх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт ЭМБ-ууд