ЭМДЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг орон нутаг дахь эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцах, ЭМД-ын тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүнд үнэлгээ-дүгнэлт өгч, нэгдсэн удирдлагаар хангах зорилгоор Орхон, Булган, Хөвсгөл аймагт ажиллана.

Ажлын хэсэг өнөөдөр Булган аймагт ажиллаж, тус аймгийн ЭМД-ын хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцахаас гадна эрүүл мэндийн байгууллагуудтай танхимаар болон цахим уулзалт хийж, сонирхосон асуултад хариуллаа. Уулзалтаар ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01,11 дүгээр тогтоолын явц, хэрэгжилт, ЭМД-ын бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хийгдсэн ажлуудтай танилцах, ЭМД-ын хамралтыг нэмэгдүүлэх болон нэхэмжлэлийн хяналт, газар дээрх хяналт шалгалт, чанарын үнэлгээ, эмнэлзүйн аудитын гүйцэтгэлийн тайлангийн хэрэгжилттэй танилцаж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах юм.​

ЭМДЕГ нь орон нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг ойртуулах, эрүүл мэндээс үүдэлтэй санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах зорилтын хүрээнд 21 аймаг, хоёр дүүрэгт ЭМД-ын хэлстүүдээр дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.​